Կադաստրային չափագրում

Կադաստրային չափագրում Արժեք (Չափորոշիչ) Կատարման ժամկետ
Բնակարան մինչև 100 քմ` 20000 դրամ, 100 քմ-ից ավելի` 1 քմ-ն 300 դրամ պայմանական
Ոչ բնակելի տարածք (առանց հողամասի) մինչև 100 քմ` 20000 դրամ, 100 քմ-ից ավելի` 1 քմ-ն 350 դրամ պայմանական
Առանձնատուն մինչև 100 քմ` 35000 դրամ, 100 քմ-ից ավելի` 1 քմ-ն 350 դրամ պայմանական
Արտադրական տարածք պայմանական պայմանական
Հողամասերի միավորում կամ բաժանում յուրաքանչյուր միավորի համար` 30000 դրամ պայմանական
Առանձնատների և տարածքների (առանց հողամասի) միավորում կամ բաժանում մինչև 100 քմ` 30000 դրամ, 100 քմ-ից ավելի` 1 քմ-ն 300 դրամ պայմանական