Այլ ծառայություններ

Տեսակ Արժեք (Չափորոշիչ) Կատարման ժամկետ
Բիզնեսների գնահատում պայմանական պայմանական
Ոչ նյութական ակտիվների գնահատում պայմանական պայմանական
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն պայմանական պայմանական
Անշարժ գույքի կառավարում և խորհրդատվություն պայմանական պայմանական