Շարժական գույքի գնահատում

Շարժական գույքի տեսակ Արժեք (Չափորոշիչ) Կատարման ժամկետ
Ավտոմեքենա 10000-15000 դրամ 2-4 ժամ
Գյուղտեխնիկա, շինտեխնիկա 10000-25000 դրամ 12 ժամ
Սարք-Սարքավորումներ, հոսքագծեր 5000-40000 դրամ 12-24 ժամ