Անշարժ գույքի գնահատում

Անշարժ գույքի տեսակ Արժեք (Չափորոշիչ) Կատարման ժամկետ
Բնակարան 15 000-20 000 դրամ անկախ մակերեսից և սենյակների քանակից 5-6 ժամ
Առանձնատուն մինչև 1000քմ` 15000-80000 դրամ, 1000քմ-ից ավելի` պայմանական 12-48 ժամ
Հողամաս 25000-50000 դրամ մինչև 24 ժամ
Հասարակական, արտադրական շենք շինություններ մինչև 1000քմ` 20000-150000 դրամ, 1000քմ-ից ավելի` պայմանական 12-48 ժամ